Privacy statement

Inleiding
RecruitersForGood is een stichting opgezet door Milad Zandi, Liesbet De Rouck, Bas Weers en Edwin de Jonghe. Dit privacy statement is enkel geldig voor de kandidaten die solliciteren via de website van www.RecruitersForGood.nl. (De meeste kandidaten die solliciteren die zullen dat doen op een andere website waardoor RecruitersForGood geen gegevens verwerkt) Het wervings- en selectieproces start op het moment van solliciteren op een vacature van een externe werkgever die momenteel noodvacatures, ontstaan door het coronavirus, gepubliceerd heeft via RecruitersForGood. Het proces eindigt op het moment van afwijzen ofwel als er een arbeidsovereenkomst met een werkgever die adverteert via RecruitersForGood is gesloten. Dit privacy statement beschrijft hoe RecruitersForGood tijdens het wervings- en selectieproces omgaat met persoonsgegevens.

 

Verantwoordelijkheid verwerking van persoonsgegevens
RecruitersForGood is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. De volledige adresgegevens van RecruitersForGood zijn: Laan van Noi 125, 2593BM Den Haag, Nederland.

 

Herkomst persoonsgegevens
Alle persoonsgegevens, die RecruitersForGood verwerkt, zijn van de kandidaat zelf. RecruitersForGood kan daarnaast ook persoonsgegevens gebruiken die zij uit een andere bron heeft verkregen, namelijk een video recruitment tool. 

Verwerking persoonsgegevens
RecruitersForGood gebruikt persoonsgegevens om één of meer van de volgende redenen:

1. Wet- en regelgeving RecruitersForGood verwerkt persoonsgegevens, vanwege verschillende wet- en regelgeving. RecruitersForGood moet zorgen voor een integere bedrijfsvoering om integriteitsrisico’s te beheersen en om de integriteit van de organisatie te waarborgen.

2. Gerechtvaardigd belang RecruitersForGood mag persoonsgegevens ook gebruiken als ze daar een ‘gerechtvaardigd belang’ bij heeft. Het belang van RecruitersForGood om persoonsgegevens te gebruiken moet dan wel zwaarder wegen dan het recht op privacy van de kandidaat. RecruitersForGood weegt daarbij alle belangen af.

Voorbeelden van een gerechtvaardigd belang dat RecruitersForGood heeft om persoonsgegevens te gebruiken in het wervings- en selectieproces zijn:

  • het werven en selecteren van geschikte en bekwame werknemers;
  • bescherming van eigendommen en persoonsgegevens van RecruitersForGood;

Doel verwerking persoonsgegevens
RecruitersForGood gebruikt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

    1. Werving en selectie van werknemers voor bedrijven die noodvacatures hebben ontstaan door het coronavirus.  RecruitersForGood gebruikt persoonsgegevens om de geschiktheid voor een functie van een van haar klanten te kunnen beoordelen. Mocht het komen tot een arbeidsovereenkomst, dan gebruikt RecruitersForGood de persoonsgegevens om deze aan de betreffende werkgever door te spelen.
    2. Het aanmaken van een videorecruitment account bij de desbetreffende videorecruitment leverancier.

Gebruik voor andere doelen dan waarvoor RecruitersForGood persoonsgegevens eerst had verkregen
RecruitersForGood mag persoonsgegevens niet gebruiken voor andere doelen dan waarvoor ze oorspronkelijk zijn verkregen. 

Beveiliging en bewaartermijn van persoonsgegevens
RecruitersForGood verwijdert kandidaten automatisch zodra ze:

  • Zich teruggetrokken hebben uit het wervingsproces
  • Niet geselecteerd zijn voor de volgende wervingsronde
  • De vacature ingevuld is

RecruitersForGood bewaart de gegevens van kandidaten die succesvol zijn voor de vacature van een externe werkgever gedurende 30 dagen. Dit zorgt ervoor dat de werkgever de tijd heeft om gegevens over te nemen voor de aanmaak van een overeenkomst.

Rechten
Kandidaten kunnen, indien ze gesolliciteerd hebben op de RecruitersForGood website, via de kandidaatportal login 

het verzoek om inzage met betrekking tot de van de sollicitant verwerkte persoonsgegevens opvragen. Voorts kan de sollicitant RecruitersForGood verzoeken om zijn of haar persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen.

 

Functionaris voor de persoonsgegevensbescherming
RecruitersForGood heeft een functionaris voor de gegevensbescherming. De functionaris houdt binnen de organisatie van RecruitersForGood toezicht op de toepassing en naleving van de privacy regelgeving. Eventuele vragen of klachten kunnen verstuurd worden naar de Privacy Officer via [email protected]

 

Wijziging van het Privacy Statement
Het kan zijn dat er in de loop van de tijd veranderingen in het gebruik van persoonsgegevens plaatsvinden door wijziging van wet- en regelgeving of wijziging van interne procedures of systemen die rechtstreeks gevolgen hebben voor het gebruik van persoonsgegevens door RecruitersForGood. In dat geval wordt het privacy statement aangepast en zal RecruitersForGood kandidaten daarover informeren. Een aankondiging van de wijziging zal geplaatst worden op de website 
www.recruitersforgood.nl